quảng cáo - nhabangap.net

Ngày đăng: 11/05/2014

I. TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI (ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở)

 

Đất đai và các lĩnh vực pháp lý liên quan đến đất đai là một chế định pháp luật rộng lớn, phức tạp.

 

Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế của đất nước cùng với sự phát triển của xã hội, các vấn đề liên quan đến đất đai như thừa kế về quyền sử dụng đất, các hợp đồng tặng cho, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, cho thuê đất và tài sản gắn liền trên đất diễn ra ngày càng phổ biến, các tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền chủ sở hữu đối với đất đai như tranh chấp về ranh giới đất, tranh chấp về diện tích đền bù giải tỏa,…ngày càng nhiều.

 

Hơn nữa, đất đai và các tài sản gắn liền với đất là một loại tài sản đặc biệt, có giá trị lớn nên vấn đề xác lập giao dịch và giải quyết tranh chấp khi có phát sinh như thế nào là một vấn đề cần sự cân nhắc kỹ.

 

Bên cạnh đó, các văn bản điều chỉnh trong lĩnh vực đất đai quá rộng lớn và còn có nhiều chồng chéo, nhiều lỗ hổng pháp luật. Dịch vụ tư vấn luật đất đai sẽ giúp cho quý khách yên tâm khi thực hiện giao dịch, cũng như hiểu rõ, bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình.

 

 

 

II. NỘI DUNG TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

 

- Tư vấn luật đất đai về thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

Tư vấn quy định pháp luật đất đai về hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất và tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất;

 

Tư vấn quy định pháp luật đất đai về trình tự và thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 

 

- Tư vấn luật đất đai liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 

 

Luật sư tư vấn quy định pháp luật và chuẩn bị hồ sơ đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

 

Tư vấn pháp luật đất đai về trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

 

Tư vấn các quy định pháp lý khác liên quan đến vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

 

 

- Tư vấn luật đất đai về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, nội dung cụ thể như sau

 

 

Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Tư vấn chuẩn bị, soạn thảo các hợp đồng (chuyển nhượng, tặng cho…) quyền sử dụng đất, soạn thảo di chúc phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất …

 

Tư vấn pháp luật đất đai và các quy định khác liên quan đến trình tự, thủ tục sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

 

Tư vấn và thực hiện các yêu cầu sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng;

 

 

- Tư vấn quy định luật đất đai và các quy định khác liên quan đến vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất

 

 

 

- Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng

 

 

Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

 

Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

 

Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;

 

 

- Tư vấn luật đất đai liên quan đến thừa kế: Tranh chấp về hàng thừa kế quyền sử dụng đất, về di sàn thừa kế

 

- Tư vấn luật về đòi quyền sử dụng đất cho trông coi, quyền sở hữu nhà cho ở nhờ

 

- Tư vấn luật đất đai có yếu tố nước ngoài

 

- Tư vấn luật về khiếu kiện về bồi thường và nghĩa vụ tài chính liên quan đế đất đai

 

 

Thông tin tư vấn cùng loại

  • nhabangap.net
  • nhabangap.net
  • nhabangap.net
  • nhabangap.net
  • nhabangap.net
  • nhabangap.net
Copyright © 2014 gia hưng phát - design by ptit